Andrei Toom: articles in Swedish

Ulf Persson & André Toom.
Ryska matematiska skolproblem. Nämnaren, 33(1), pp. 19-27.

Draft in English